Skip to content

Ciekawostki IT

Posted in Bez kategorii

Trochę ciekawostek wygrzebanych w necie – tak tematycznie z liczbami, ilością i itp.

Na niewiedzy najlepiej się zarabia. Dostawcy internetu w swoich cennikach prędkości podają w Mb/s, natomiast pliki są pobierane w MB (1MB=8Mb). Co oznacza, że mając internet 8Mb/s pliki pobierasz z prędkością 1MB na sekundę. Innym przykładem jest podawana pojemność pamięci masowych. Są one podawane według SI (Gigabajt oznacza miliard bajtów), a w informatyce Gigabajt wynosi 1 073 741 824 bajtów.

Podczas gdy Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zwany w skrócie Układem SI przewiduje przedrostki w układzie dziesiętnym, w informatyce trzeba zastosować przedrostki w systemie dwójkowym, bo ma za podstawę binarny system liczbowy (podyktowany faktem, iż jeden bit może przybierać tylko dwie wartości – 0 lub 1). Choć powszechnie nadal stosuje się nazwy układu SI w odniesieniu do wartości odpowiadających potęgom dwójki (np. 1 KB = 1024 B, choć poprawnie jest 1 KB = 1000 B), ściśle rzecz biorąc, należałoby używać zaproponowanej przez organizację IEC u schyłku zeszłego wieku normy, w której nazwy przedrostków binarnych tworzy się przez zastąpienie drugiej sylaby sylabą bi (np. kibibajt zamiast kilobajt, mebibajt zamiast megabajt, gibibajt zamiast gigabajt i tebibajt zamiast terabajt), symbole zaś przez wstawienie małej litery i (np. KiB zamiast KB, a dalej MiB, GiB, TiB itd.). Aby nie dezorientować czytelników, zdecydowaliśmy się zastosować w tym artykule nie do końca poprawny, aczkolwiek powszechnie używany zapis, o którym mowa powyżej.

Na świecie jest 10 typów ludzi: ci, którzy rozumieją system binarny i ci którzy nie

Szklanka nie jest ani w połowie pusta ani w połowie pełna: jest dwa razy za duża

„Stewardessa” to najdłuższe słowo możliwe do napisania tylko lewą ręką

Be First to Comment

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: