fib

Program stworzony w Delphi. Jego zadaniem było obliczenie zadanego wyrazu z ciągu Fibonacciego oraz umieszczenie go na wykresie i wszystkich przed nim pozostałych. Dodatkowo po poprawkach, na życzenie zleceniodawcy dodałem obliczanie stosunku między poprzedzającymi się wyrazami.