O informatyce, po swojemu, inaczej

Say Hear See – kolejne testy, wytyczne poprawek

Dzisiaj krótko, ponieważ ten tydzień to prawdziwy kocioł obowiązków. Dlatego też, co zostało dzisiaj zrobione, kiedy będzie ruszą testy MVP w eter itp.

Poprawiona,a w zasadzie naprawiona została funkcja do spraw obsługi obrazów w i pytań w klasie DialogT. Nowa funkcja wygląda o tak:

void DialogT::on_pNext_clicked()
{
  idx++;

  if(idx>(t/3)-1) // liczba przedmiotow-1
  {
    idx=0;
    player->stop();
    cleanButton();
    delete ui;
    this->close();

  }
  ui->label->setPixmap(QPixmap(v_categoryitems[idx].SeeImg().scaled(640,300,Qt::KeepAspectRatio)));
  setAnswer(v_categoryitems[idx].SeeName());
  player->setMedia(QUrl(v_categoryitems[idx].SeePtr()));
  cleanButton();
}

Przesunięto sprawdzanie warunku przed tworzeniem nowej zawartości, a dzięki poprawionemu warunkowi na zawartość testu wykluczono błąd związany z wybiegnięciem poza zakres stosu, tablicy.

Dodatkowo wprowadziłem kilka poprawek stylistycznych. Usnięte zostały ramki, które zdradzały siatkę i proporcje. Jak znajdę czas, to do środy powinienem zrobić coś w sprawie obrazów, ponieważ nie wszystkie są tak proporcjonalne, jak tego oczekiwałem wcześniej.

Dzisiaj około 16-17, jak nic nie wypadnie pierwsza, Naczelna Testerka sprawdzi, czy produkt MVP nadaję się do wypuszczenie na testy w eter, między osoby, które, być może, będą zainteresowane.

Zabrałem się też za poruszenie Wiki na repozytorium projektu. Słowniki w górę! Także rozwijanie swojego zasobu słownictwa oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Tyle rzeczy w tak krótkim czasie! Dopiero do mnie teraz dociera i uświadamiam sobie, jaki ten tydzień będzie pracowity.