O informatyce, po swojemu, inaczej

Algorytmika, czyli wstęp do programowania

Wszystko co chcemy robić wymaga od nas znajomości podstaw danego zagadnienia. Język polski zmusza nas do znajomości znaków z alfabetu, by nauczyć się czytać, matematyka wymaga od nas znajomości dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,a informatyka … No właśnie, co możemy uznać za podstawy informatyki ?

Musimy odwołać się do samej definicji informatyki. Z definicji :
„Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.”
Czyli możemy uznać, że informatyka wymaga od nas znajomości szeroko pojętej matematyki. 
Doskonale wiemy, że na przestrzeni lat samo hasło informatyka jest już bardzo ogólne. Wyróżnia się wiele gałęzi tego przedmiotu, co możemy zaobserwować chociażby przy naborze na studia. Temat, który zostanie dziś poruszony będzie dotyczył informatyki stosowanej, a jeszcze ściślej rzecz biorąc – programowania. 
Tak jak wspomniałem na początku wszystko wymaga od nas znajomości podstaw. Podobnie jest z programowaniem. Nie ma szans, abyś napisał dobry program bez znajomości instrukcji sterujących i bibliotek, nie wspominając o strukturze języka. No właśnie – trzeba wiedzieć jeszcze w jakim języku będzie się tworzyć dany program. 
Algorytmika
Zanim jednak zdecydujesz się na konkretny język ( obecnie na świecie istnieją tysiące języków programowania i każdego roku powstają nowe. Od języków naturalnych odróżniają się wysoką precyzją oraz jednoznacznością ) musisz poznać podstawy, dzięki którym będziesz mógł łatwiej tworzyć w przyszłości własne programy.
Człowiek podczas komunikacji między sobą stale popełnia niewielkie błędy lub pozostawia niedomówienia wiedząc, że drugi rozmówca najczęściej go zrozumie. Maszyny wykonują zadania dokładnie, dlatego każdą czynność trzeba opisać ściśle krok po kroku, ponieważ komputer nie potrafi dociec, co programista miał na myśli. Dlatego też dzięki algorytmice nauczysz się precyzyjnego określania i myślenia „schematami” przez co poprawisz swoją dedukcję oraz logiczne myślenie ( algorytmy przydają się nie tylko w programowaniu ). Jednak my skupimy się na jednym konkretnym .
Schemat blokowy
Schemat blokowy jest bardzo ogólny. Służy do tego, aby na jego podstawie można było zaimplementować to w każdym języku. Częściami składowymi są proste figury geometryczne. W figurach umieszczamy instrukcje. 
Jeżeli wiemy w jakim języku będzie instrukcja możemy się posłużyć symbolami charakterystycznymi dla danego języka. Jeżeli natomiast nie jesteśmy zdecydowani, bądź nie wiemy do końca w jakim języku chcemy programować stosujemy ogólnikowe zapisy, uniwersalne i symboliczne.
Programy do tworzenia schematów blokowych
Wystarczy zazwyczaj zwykła kartka, aczkolwiek jeżeli jest konieczność tworzenia schematu blokowego na
komputerze korzysta się najczęściej z takich programów jak:
  • Word ( Windows )
  • KWord ( Linux )
Alternatywą o wiele bardziej przystępną jest np. program o nazwie „Magiczne Bloczki”. Ma on wbudowaną opcję testowania przygotowanego przez nas schematu ( al’a debbuger ). 
Zasady obowiązujące oraz błędy popełniane przy tworzeniu
Zasady obowiązujące przy tworzeniu schematu blokowego
  • każdy algorytm zawiera tylko jedną funkcję start i stop
  • blok symbolizujący początek algorytmu ma dokładnie jedną strzałkę wychodzącą
  • blok symbolizujący koniec algorytmu ma co najmniej jedną strzałkę wchodzącą
Błędy popełnianie przy tworzeniu schematu blokowego to umieszczanie kilku stanów końcowych.