O informatyce, po swojemu, inaczej

Sprawdzanie fizycznego adresu karty sieciowej MAC

Krótki zestaw dla każdego systemu operacyjnego jak można sprawdzić fizyczny adres karty sieciowej MAC.

UWAGA ! W tekście mogą wystąpić pojęcia obce dla użytkowników, którzy nie mieli styczności z systemami operacyjnymi, o których tu będzie mowa. Nie ma co się przejmować. Odnajdujemy swój i szukamy instrukcji do niego.

MAC  (ang. Media Access Control) – akronim posiadający szereg znaczeń w elektronice i informatyce:
podwarstwa warstwy łącza danych (ang. Data Link Layer, DLL) w modelu OSI
sprzętowy adres karty sieciowej Ethernet i Token Ring, unikatowy w skali światowej, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji.

Windows

MS Windows 95, 98, Me

1. Kliknij „Start”
2. Włącz „Uruchom”
3. Wpisz „winipcfg” Z wyświetlonych informacji odczytujemy adres fizycznych MAC danej karty sieciowej.

MS Windows NT, 2000, XP, Vista, 7

1. Kliknij „Start”
2. Włącz „Uruchom”
3. Wpisz „cmd” (po czym uruchomi się panel tekstowy)
4. Wpisz „ipconfig /all” Z wyświetlonych informacji odczytujemy adres fizycznych MAC danej karty sieciowej.

„adres karty to np. 00-E0-4C-EA-D3-TY”

Linux

W Ubuntu terminal znajduje się w Programy -> Akcesoria -> Terminal
 Jak używasz innej dystrybucji to naciśnij alt+f2 i wpisz xterm

W terminalu wpisz komendę: ifconfig -a .

Przykładowy „wydruk” ( źródło: http://www.fastpc.pl )

$ ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
 Interrupt:18 Memory:da000000-da020000

lo Link encap:Local Loopback
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
 RX packets:9777 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:9777 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:0
 RX bytes:495303 (483.6 Kb) TX bytes:495303 (483.6 Kb)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX 
 inet addr:192.168.x.y Bcast:x.x.y.y Mask:x.x.y.y
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:576 Metric:1
 RX packets:1703358 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:1140171 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:930579762 (887.4 Mb) TX bytes:141560015 (135.0 Mb)
interfejs sieciowy
adres MAC
adres IP