O informatyce, po swojemu, inaczej

Ciekawostki IT

Trochę ciekawostek wygrzebanych w necie – tak tematycznie z liczbami, ilością i itp.

Na niewiedzy najlepiej się zarabia. Dostawcy internetu w swoich cennikach prędkości podają w Mb/s, natomiast pliki są pobierane w MB (1MB=8Mb). Co oznacza, że mając internet 8Mb/s pliki pobierasz z prędkością 1MB na sekundę. Innym przykładem jest podawana pojemność pamięci masowych. Są one podawane według SI (Gigabajt oznacza miliard bajtów), a w informatyce Gigabajt wynosi 1 073 741 824 bajtów.

Podczas gdy Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zwany w skrócie Układem SI przewiduje przedrostki w układzie dziesiętnym, w informatyce trzeba zastosować przedrostki w systemie dwójkowym, bo ma za podstawę binarny system liczbowy (podyktowany faktem, iż jeden bit może przybierać tylko dwie wartości – 0 lub 1). Choć powszechnie nadal stosuje się nazwy układu SI w odniesieniu do wartości odpowiadających potęgom dwójki (np. 1 KB = 1024 B, choć poprawnie jest 1 KB = 1000 B), ściśle rzecz biorąc, należałoby używać zaproponowanej przez organizację IEC u schyłku zeszłego wieku normy, w której nazwy przedrostków binarnych tworzy się przez zastąpienie drugiej sylaby sylabą bi (np. kibibajt zamiast kilobajt, mebibajt zamiast megabajt, gibibajt zamiast gigabajt i tebibajt zamiast terabajt), symbole zaś przez wstawienie małej litery i (np. KiB zamiast KB, a dalej MiB, GiB, TiB itd.). Aby nie dezorientować czytelników, zdecydowaliśmy się zastosować w tym artykule nie do końca poprawny, aczkolwiek powszechnie używany zapis, o którym mowa powyżej.

Na świecie jest 10 typów ludzi: ci, którzy rozumieją system binarny i ci którzy nie

Szklanka nie jest ani w połowie pusta ani w połowie pełna: jest dwa razy za duża

„Stewardessa” to najdłuższe słowo możliwe do napisania tylko lewą ręką