O informatyce, po swojemu, inaczej

Makra i niewykorzystany potencjał

Marka – same hasło wydaje się być trochę obce, trochę takie … no nie jest normalne dla dużej ilości użytkowników, a nawet jeżeli wiedzą co to jest to i tak nie czują potrzeby lub po prostu nie korzystają z makr. Dziś głównie chciałem opierać się na makrach i konstrukcji stosowanej w Visual Basic ale podejdziemy do tego nie tylko do strony Windows’a i pakietu Office.

Najpierw zajmiemy się samą definicją makr:
„Makro (lub makropolecenie) – zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytorarkusz kalkulacyjnyprogram graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem. Makra pisane są zwykle w skryptowych językach programowania wykonywanych przez interpreter wbudowany w aplikacje, w których są uruchamiane. „

Samą treścią kodu często ciężko jest rozróżnić co jest makrą, a co jest kawałkiem kodu podpadającym do kompilacji. Zwykle jednak makra pisze się bezpośrednio w programie, do którego one należą przez co są na bieżąco interpretowane i gotowe do pracy.

Niewykorzystany potencjał…

Teraz tytułowy potencjał – tego typu makropolecenia umożliwiają przyjemniejsze korzystanie – formatowanie tekstu, budowa tabel, obliczanie wzorów – to wszystko można „zamknąć” pod odpowiednią kombinacją klawiszy. Przeznaczeniem makr zdecydowanie można uznać jako bardzo dobre wsparcie w trikach biurowych.

prowadzony naznaczony wymaganiami.

Kiedy już zdecydujesz się używać makropoleceń musisz nauczyć się instrukcji sterujących, które obowiązują w danym programie. Przykładowo dla pakietu Microsoft Office jest Visual Basic for Applications ( dalej VBA). Najlepiej zauważyć jak stosowanie gotowych makr ułatwia nam pracę, przy regularnym sporządzaniu raportów, tabelek i wykresów opartych o te same algorytmy, których domyślnie nie ma w Exel’u. Dodatkowo „zarejestrowanie” gotowego sformatowanego tekstu sprowadza nas już w przyszłości bardziej do zręczności i znajomości skrótów klawiszowych niż znajomości VBA. Poniżej przykładowy kod:

Sub proba()
Dim i As Integer 'deklaracja zmiennej – nie jest wymagana w VBA
For i = 1 To 10 'uruchomienie petli – 10 powtórzeń
Cells(i, 1) = i ^ 2 'wypelnienie komórki wartością po prawej stronie znaku równa się
Next i 'zwiększenie i o jeden
End Sub 'zakończenie makra

W większych firmach na pewno jest jakiś helpdesk – wystarczy zapewne poprosić o konfigurację edytora tekstu, bezy danych i arkusza kalkulacyjnego przez miejscowego informatyka i odciążamy się w ten sposób.
Chociaż od doświadczonych sekretarek powinno się wymagać znajomości chociażby podstaw VBA.

Inne odpowiedniki na GNU

w edytorze Emacs uruchamiamy makro, które zmienia formatowanie kodu HTML i sprawia, że kod wyświetlany jest z użyciem kolorów i formatowania (wcięcia, akapity) ułatwiających edycję i zwiększających czytelność kodu.

W zależności od oparcia o system musimy zdecydować się na poznanie bliższe jednego z języków programowania – C/C++ lub HTML jak wyżej.